Archive for the ‘Wiston’ Tag

Dyddiadur Cloddiad 2014 Caer Rhufeinig Cas-wis / Wiston Roman Fort Dig Diary 2014   Leave a comment

wistonday2aDangosodd cloddio prawf yn 2013 fod y safle’n gaer Rhufeinig. Mae’r prosiect 2014, yn beth yr ydym yn meddwl yw’r vicus, yn cael cymorth ariannol wrth Cadw a’r gwaith tu fewn ardal y gaer y cael ei ariannu gan Sylfaen David a Christopher Lewis.

Click on the links under ‘Events’ on the left to see the dig diary

Trial excavation in 2013 demonstrated that the site is a Roman fort. The 2014 project in the possible vicus is being grant-aided by Cadw and the work within the fort area by the David and Christopher Lewis Foundation.

Advertisements