Dyddiadur Cloddio Mynydd y Betws Mynydd y Betws Dig Diary   Leave a comment

Yn ystod y broses o adeiladu’r fferm wynt ar Mynydd y Betws, fe gloddiodd archaeolegwyr yn lleoliadau’r tyrbinau gwynt ac ar hyd cwrs llwybrau newydd. Fodd bynnag, gan mai’r bwriad oedd i’r fferm wynt osgoi safleoedd archaeolegol hysbys, ychydig iawn a ganfuwyd. Felly, mae cloddiad archaeolegol cymunedol 2017 yn gyfle i ddysgu mwy am bobl gynhanesyddol Mynydd y Betws. Bydd tri thwmpath Oes Efydd a rhannau o’r aliniad cerrig yn cael eu harchwilio.

Dyddiadur Cloddio Mynydd y Betws

Mynydd y Betws Dig Diary (English)

During windfarm construction on Mynydd y Betws, archaeologists excavated at the locations of wind turbines and along the course of new trackways, but as the windfarm was designed to avoid known archaeological sites very little was found. The 2017 community archaeological excavation is thus an opportunity to find out more about the prehistoric people of Mynydd y Betws. Three Bronze Age mounds  and sections of a stone alignment will be investigated.

Advertisements

Posted July 14, 2017 by dyfedher in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: