Diwrnod Agored Cloddiadau/Excavation Open Day   Leave a comment

Ym mhentref Llanon ar arfordir Ceredigion saif adfeilion a adwaenir fel y Neuadd, y credir eu bod yn dyddio o gyfnod y Tuduriaid (16 ganrif). Nid yw dechreuadau’r Neuadd yn eglur, er y credir bod Capel i Santes Non ar y safle ar un adeg. Mae’n ymddangos ei fod wedi ei rannu’n ddau fwthyn yn ddiweddarach – un yn gartref i’r caplan a’r llall yn cael ei ddefnyddio ganddo i gadw ei ddogfennau. Mae’r safle dan ofal Amgueddfa Ceredigion, ynghyd â Bwthyn yr Amgueddfa, sy’n sefyll wrth ei ochr. Gyda chymorth y gymuned leol, gwirfoddolwyr ac Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, mae gwaith cloddio archaeolegol wedi dechrau i geisio cael rhagor o wybodaeth!

Click on the links under ‘Events’ on the left to see the dig diary and excavation open day information

In the village of Llanon on the coast of Ceredigion there are ruins known as Y Neuadd (the hall), which is thought to be of Tudor date (16th century). Its origins are uncertain, although at one point it was thought to be the chapel of St Non, it seems that it was later divided into two cottages, one occupied by the chaplain and the other used by him to store his documents. The site is in the care of Ceredigion Museum, along with the Museum Cottage which stands beside it. An archaeological excavation is underway with the local community, volunteers and the Dyfed Archaeological Trust to try to find out more!

Advertisements

Posted July 8, 2013 by dyfedher in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: