DIWRNOD ARCHAEOLEGOL SIR GÂR 2013 CARMARTHENSHIRE ARCHAEOLOGY DAY   Leave a comment

Click here for full bilingual programme

Darganfodwch archaeolegwaith y Sir Find out about the archaeology of Carmarthenshire!

Gan gynwys: Y Bwthyn Gymraeg; Dendrocronoleg; Sir Gâr cyn-hanesyddol; Diwydiant Calch y Mynydd Ddu; Cloddiadau Neuadd Middleton.

With lectures on: The Welsh Cottage; Tree-ring Dating; Prehistoric Carmarthenshire; Black Mountain Lime Industry; Middleton Hall Excavations.

Darlithwyr yn gynnwys: Dr Eurwyn Wiliam, Dr Rod Bale, Cliff Bateman â staff Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Speakers to include: Dr Eurwyn Wiliam, Dr Rod Bale, Cliff Bateman and staff from the Dyfed Archaeological Trust.

Dydd Sadwrn 2ail Mawrth 2013 9.30am-4.30pm Yn y Canolfan Halliwell, Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

Saturday 2nd March 2013 9.30am-4.30pm in the Halliwell Centre, Trinity Saint David, Carmarthen

Tocynnau £12— Bwcio’n angenrheidiol / Tickets £12—booking essential

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda/For more information contact Ed Davies—01558 825993 / e.davies@dyfedarchaeology.org.uk

IMG_7149

Advertisements

Posted February 8, 2013 by dyfedher in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: