GŴYL LLAWN HWYL I’R TEULU! / FAMILY FUN FESTIVAL!   Leave a comment

DATHLU GŴYL ARCHAEOLEG PRYDAIN YNG NGHASTELL ABERYSTWYTH AC AMGUEDDFA CEREDIGION

Mae Gŵyl Archaeoleg Prydain yn dathlu’r pethau gorau sy’n digwydd ym maes archaeoleg ym Mhrydain.  Wedi’i threfnu gan Gyngor Archaeoleg Prydain, mae’r ŵyl yn cynnwys cannoedd o ddigwyddiadau ar hyd a lled gwledydd Prydain o’r 14eg i’r 29ain o Orffennaf 2012 sy’n dathlu archaeoleg i bawb.  Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Amgueddfa Ceredigion yn gweithio gyda’i gilydd i gynnal digwyddiad yng Nghastell Aberystwyth gyda chymorth Cynnal y Cardi.  Cynhelir yr ŵyl ar benwythnos yr 28ain a’r 29ain o Orffennaf a bydd yn dathlu ysbryd Canoloesol y castell yn ogystal â thref glan môr Fictoraidd ac Edwardaidd Aberystwyth.

Click on the link in ‘Events’ (on the left) for details of the weekend’s activities

CELEBRATING THE FESTIVAL OF BRITISH ARCHAEOLOGY AT ABERYSTWYTH CASTLE AND CEREDIGION MUSEUM

    The Festival of British Archaeology celebrates the best of British archaeology. This Council for British Archaeology extravaganza includes hundreds of events being held across Britain from the 14th – 29th of July 2012 celebrating archaeology for all.  Dyfed Archaeological Trust, Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales and Ceredigion Museum are working together to hold the event at Aberystwyth Castle with the support of Cynnal y Cardi.  The festival will be held on the weekend of the 28th and 29th of July and will celebrate the Medieval spirit of the castle as well as the Victorian and Edwardian seaside resort of Aberystwyth.

Posted July 13, 2012 by dyfedher in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: