YSGOL UNDYDD ARCHAEOLEGOL CEREDIGION / CEREDIGION ARCHAEOLOGICAL DAY SCHOOL   Leave a comment

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn cynnal digwyddiad i bawb sydd â diddordeb mewn gorffennol Ceredigion

Dydd Sadwrn 24 Mawrth 2012 yng Nghanolfan Morlan,
Aberystwyth 10.30 a.m. – 4.30 p.m.

Diwrnod o gyflwyniadau, arddangosfeydd a thrafodaethau ar ganlyniadau ymchwil ac ymchwiliadau archaeolegol diweddar yng Ngheredigion.

Y prosiectau a gânt eu cynnwys yw:
Cloddiadau claddiadau Oes Efa yng nghrug Fan, Talsarn a Phant-y-Butler, ger Aberteifi
Archaeoleg glandiroedd gwlypdiroedd Cors Fochno a Chors Caron
Smeltio plwm Rhufeinig yn Llangynfelin
Gwaith diweddar ac yn y dyfodol yng Nghastell Aberteifi

£3 sy’n cynnwys te, coffi a bisgedi Archebwch yn gynnar er mwyn osgoi cael eich siomi
Cysylltwch â : Menna Bell, Archaeolegydd Cymunedol Ffôn 01558 825997 m.bell@dyfedarchaeology.org.uk

The Dyfed Archaeological Trust are hosting an event for everyone interested in Ceredigion’s past

Saturday 24th March 2012 at the Morlan Centre, Aberystwyth
10.30 a.m. – 4.30 p.m.

A day of presentations, exhibitions and discussions on the results of recent archaeological research and investigations in Ceredigion.

Projects that will be covered include:
Excavations of Bronze Age burials at Fan barrow, Talsarn and Pant-y-Butler, near Cardigan
The archaeology of the wetland margins of Cors Fochno and Cors Caron
Roman lead smelting at Llangynfelin
Recent and future work at Cardigan Castle

£3 to include tea, coffee and biscuits Book early to avoid disappointment
Contact: Menna Bell, Community Archaeologist Tel. 01558 825997 m.bell@dyfedarchaeology.org.uk

Posted March 22, 2012 by dyfedher in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: