Cloddiad yn Llanismel, Sir Gaerfyrddin/Excavation at St Ishmael, Carmarthenshire   Leave a comment

Cloddiad naw dydd o hyd i ymchwilio olion pentref canoloesol anghyfannedd yn Llanismel, Glanyfferi, a ddechreuodd ar 6 Medi. Mae gwirfoddolwyr lleol yn gweithio gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Dyfed i gofnodi olion y tu mewn o un o’r adeiladau ac olion eraill ar hyd yr arfordir, sy’n cael ei erydu gan y mor. Y gobaith yw i benderfynu ar ddyddiad un o’r adeiladau, ei bwrpas a pham y cafodd ei adael. Mae’r gwaith yn cael ei ariannu gan Cadw.

Click on the link in ‘Events’ on the left to visit the dig diary

A nine day excavation to investigate the remains of the deserted medieval village at St Ishmaels, Ferryside, started on September 6th. Local volunteers are working with the Dyfed Archaeological Trust to record the remains of the interior of one of the buildings and other remains along the coastline, which are being eroded by the sea. It is hoped to determine the dates of one of the buildings, its function and why it was abandoned. The work is being funded by Cadw.

Yn arolgu a cynllunio'r adeilad/Surveying and drawing the building

 

Posted September 11, 2011 by dyfedher in Uncategorized

Tagged with , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: