Dathlu Chwilota’r Tywi!/Celebrate Exploration Tywi!   Leave a comment

Cyfle am ddim i ddarganfod canlyniadau canfyddiadau archeolegol diweddar yn Nyffryn Tywi drwy ddiwrnod o anerchiadau ac arddangosfeydd Ysgol Tre-Gib, Heol Bethlehem, Ffairfach, SA19 6TB Dydd Sadwrn 5 Chwefror 2011, 10:30 – 4:30

A free opportunity to find out the results of recent archaeological discoveries in the Tywi valley through a day of talks and exhibitions Tre-Gib School, Bethlehem Road, Ffairfach, SA19 6TB Saturday 5th February 2011, 10:30 – 4:30

Mae cadw lle’n hanfodol. Cysylltwch â: Natalie Henwood: 01558 823121 E-bost: N.Henwood@dyfedarchaeology.org.uk
Booking is essential please contact: Natalie Henwood: 01558 823121 Email: N.Henwood@dyfedarchaeology.org.uk

Posted January 28, 2011 by dyfedher in Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: