2 comments

Gwyl Archaeolegol Garn Goch

Hoffwn eich gwahodd chi i fod yn rhan o wyl cenedlaethol ‘British Archaeology’ sydd yn cael ei gynnal ar fryngaer Garn Goch, sef bryngaer mwyaf Cymru ac hefyd yn edrych dros Ddyffryn Tywi ar benwythnos yr 31ain o Orffennaf a’r 1af o Awst. Fe fydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed ynghyd ag awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn trefnu a chynnal ystod eang o weithgareddau dros y penwythnos, gyda chymorth tir feddianwyr Garn Goch a thrigolion pentref Bethlehem.

Bydd y daith yn cychwyn yn Neuadd Pentref Bethlehem ac yn eich arwain ar hyd llwybr amser o amgylch y bryngaer. Ar hyd y daith, fe gewch gyfle i glywed hanesion yr ardal ac i ddysgu am dirwedd Dyffryn Tywi. O fewn gwrthglawdd gerrig allanol y fryngaer, bydd arddangoswyr yn dangos sut mae sgiliau crefft wedi newid dros amser. Bydd hefyd cyfle i blant ac oedolion chwilota’r ardal drwy gymryd rhan mewn ‘helfa hanesyddol’.

Am fwy o wybodaeth am brosiect ‘Chwilota’r Tywi’ neu am yr wyl ei hun, cysylltwch ag Alice Pyper ar 01558 823 131 neu drwy www.dyfedarchaeology.org.uk

Cynllun Partneriaeth Tirwedd sy’n costio £2.4 miliwn yw Tywi Afon yr Oesoedd, a arweinir gan Gyngor Sir Caerfyrddin.  Ei nod yw gwarchod tirwedd, bioamrywiaeth a hanes yr ardal, ynghyd â chreu etifeddiaeth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri (£1.5 miliwn) a Chynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 (£557,378) a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.  Hefyd mae’r prosiect wedi derbyn cyllid gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru a chefnogaeth oddi wrth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Menter Bro Dinefwr.

Mae tîm y prosiect wedi’i leoli yng Nghanolfan Tywi, Fferm Dinefwr, Llandeilo.  I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â’r tîm drwy anfon neges e-bost at  post@tywiafonyroesoedd.org.uk neu drwy ffonio 01558 824271.  Ewch i dudalennau’r prosiect ar y wefan hon: http://www.sirgar.gov.uk

Garn Goch Archaeology Festival

At Garn Goch hillfort, overlooking the Tywi Valley, visitors will be invited to walk back in time as part of the national festival of British Archaeology. On the weekend of 31st July and 1st August Dyfed Archaeological Trust and Brecon Beacons National Park Authority, with the support of Garn Goch graziers and the community of Bethlehem, will be laying on a host of archaeological and historically themed activities at the largest hillfort in Wales.

Starting at Bethlehem Village Hall visitors will be guided along a time trail up and around the hillfort learning about the landscape and hearing tales of the past along the way.  Within the stone ramparts of Garn Goch, people will be demonstrating crafts through time.  Children and adults can investigate the site for themselves through a history hunt.

For further information about the festival or if you would like to hear more about

Exploration Tywi! contact Alice Pyper at the Dyfed Archaeological Trust 01558 823131 or log on to http://www.dyfedarchaeology.org.uk

Tywi Afon yr Oesoedd is a £2.4 million Landscape Partnership Scheme led by Carmarthenshire County Council. It is aimed at conserving the area’s landscape, biodiversity and history, as well as creating a legacy for future generations.

The project has received £1.5 million from the Heritage Lottery Fund, and £557,378 through the Rural Development Plan for Wales 2007-2013 which is funded by the Welsh Assembly Government and the European Agricultural Fund for Rural Development. It has also received funding from the Countryside Council for Wales, and support from the National Trust and Menter Bro Dinefwr.

The project team is based at the Tywi Centre at Dinefwr Farm, Llandeilo. For further information email post@tywiafonyroesoedd.org.uk or call 01558 824271. Visit the project web pages via www.carmarthenshire.gov.uk

Posted July 26, 2010 by dyfedher in Uncategorized

2 responses to “

Subscribe to comments with RSS.

 1. I would like to come to this event for some of the time; it is impossible to find more info about this event on the websites, eg what time and day is the guided walk, the hog roast, is it suitable for all ages, fitness, etc
  a guide and timing and more info of all events over the 2 days would be very helpful and probably bring more people into carmarthenshire, having to phone about events almost makes the website a waste of time and money

  • Dear Shirley
   You are quite right, there does need to be more information available on the website. I have contacted the festival organisers and can tell you the following:
   The guided walks to the Garn begin in Bethlehem village hall at 11am and 1pm and take about an hour.
   Garn Goch the Archaeological and Geological Story begins at 11 am and 2.30pm in the Garn Goch car park and lasts about 2 hours.
   Storytelling will be taking place from 12.30 – 1.30pm and 2.30 – 3.30pm on the Garn
   The Garn Goch guided ramble begins at 11am in the Garn Goch car park and lasts about 3 hours.
   All other activities take place on the Garn and will be going on all day.
   All events and activities are repeated on Sunday, at the same times.
   The ground is obviously uneven and rocky so not all activities are suitable for all abilities and ages. Stout footwear is advisable and dogs must be kept on leads.
   I hope that this answers your query, and that you enjoy the day.
   Marion Page
   Historic Environment Record Manager, DAT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: