Leave a comment

Newyddion oddi wrth yr Ymddiriedolaethau

Alan Ffred Jones AC, y Gweinidog dros Dreftadaeth, yn lansio Archwilio yn y Gynhadledd Treftadaeth ar 1af Gorffennaf yn Abertawe.

Mae’r system yn rhoi mynediad at dros 100,000 o gofnodion a gedwir gan bedair ymddiriedolaeth archaeolegol Cymru. Dywedodd y Gweinidog “Cymru yw’r wlad gyntaf ym Mhrydain i ddarparu ei holl gofnodion archaeolegol ar-lein”, a “bydd Archwilio yn gaffaeliad mawr nid yn unig i bobl Cymru ond hefyd i’r rheini sy’n bellach i ffwrdd sydd â diddordeb yn archaeoleg cyfoethog a threftadaeth ddiwylliannol ein gwlad”. Ychwanegodd ei fod yn hynod o falch o weld sefydliadau annibynnol yn datblygu systemau a fydd yn mynd ati i roi sylw i rai o nodau’r Datganiad Strategol ar Amgylchedd Hanesyddol Cymru, a gyhoeddwyd yn 2009.

News from the Trusts

Alun Ffred Jones AM, Minister for Heritage, launches Archwilio at the Treftadaeth Conference on the 1st July at Swansea.

The system gives access to over 100,000 records maintained by the four Welsh archaeological trusts. The Minister observed “Wales is the first country in Britain that has made all its archaeological records available online”, and Archwilio will be a tremendous asset not only for the people of Wales but also for those further afield who have an interest in the rich archaeology and cultural heritage of our country”. He added that he was delighted to see independent organisations developing systems that will contribute towards addressing some of the aims set out in his The Welsh Historic Environment Strategic Statement, published in 2009.

Heritage Minister viewing Archwilio website in action

Heritage Minister viewing Archwilio website in action

Members of the four Welsh Trusts at the launch of the Archwilio website

Members of the four Welsh Trusts at the launch of the Archwilio website

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: