Leave a comment

SYNDODAU ERAILL YNG NGHRUGIAU CEMAES
FURTHER SURPRISES AT CRUGIAU CEMMAIS

Soniwyd am ganlyniadau geoffisegol yng Nghrugiau Cemais yng Nghylchlythyr Haf 2009. Ers hynny mae arolygon pellach wedi datgelu rhagor o archeoleg o dan y wyneb. Darganfuwyd lloc amddiffynnol hirgrwn o’r Oes Haearn yn yr arolwg gwreiddiol yn sefyll i’r dwyrain o ddau feddrod mawr (sef o le mae enw’r safle yn tarddu). Canfu’r arolwg diweddar loc mwy, â dau loc i’r gogledd o’r tomenni. Mae’n bosibl y gallai ffosydd llai fod yn weddillion beddrodau aradedig. Yn aml bu Crugiau Cemaes yn ffocws defnydd dwys yn y cyfnod cyn hanesyddol, y mae’r arolygon ond yn dechrau rhoi’r awgrym lleiaf o’u nodweddion.

Geophysical results at Crugiau Cemmais were reported on in the Summer 2009 Newsletter. Since then further survey has revealed more buried archaeology. An Iron Age oval defended enclosure lying to the east of two large burial mounds (from which the site gets its name) was discovered in the original survey. The recent survey detected a larger, double-ditched enclosure to the north of the mounds. Smaller circular ditches may be the remains of ploughed-out burial mounds. Clearly Crugiau Cemmais was a focus for intensive use in the prehistoric period, the character of which is only beginning to be hinted at by the surveys.Posted April 9, 2010 by dyfedher in Newyddion / News

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: